ביטוח מנהלים

ביטח מנהלים הוא ביטוח במסגרת הממשלה אשר במסגרתו מאשרת קופת הביטוח לפי תקנות המס הכנסה וכוללת חיסכון לגיל בו אנשים פורשים מעבודתם.בין אם נסתכל במצבו הפיננסי של האדם או במקרה של ביטוח חיים לכל מקרה של חוסר יכולת תפקוד בעבודה.
במסגרת הביטוח של המנהלים שני הגורמים העובד בחברה והמעביד שלו מפרישים לתוכנית על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים מהשכר המבוטח לצורך רכישת הכסויים כאמור וצבירת חיסכון בכסף לצורך זמן.במדינת ישראל מדיניות הביטוחים היא שיש לשאוף להגדלת החיסכון הפנסיוני, כך שהממשלה העלו את תקרת ההפקדות המותרות לקופות הגמל.
קרנות פנסיה ותוכניות ביטוח מנהלים.במידה ואדם העובד בחברה מכיוון שאיבד את כושר עבודתו,בביטוח מנהלים בעבר ההפרשה לא כללה ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ,וניתן לרכוש ביטוח כזה היה כמובן את הצורך לבצע הפרשה נוספת על ידי המעביד.אם נסתכל כיום על התוכניות החדשות של ביטוח המנהלים נקבע כי ניתן לרכוש ביטוח מפני אובדן כושר עבודה במסגרת ההפרשות לתוכנית עצמה.המטרה האמיתית של ביטוח מנהלים היא לנצל את הסכומים המופרשים לפיצוים ותמלוגים על ידי המעביד והעובד להשים כסף בצד אשר ייתן לעובד בעת פרישתו בעתיד .
התשלום יעמוד כלפי העובד בעת פרישתו בעתיד .קיימת כיום הגנה בטיחותית כלפי המשפחה של העובד במידה ודבר קורה.קיימות מבחר סוגים של הפרשות מהשכר של פצויי פיטורין,חוסר יכולת תפקוד בעבודה כבימים עברו ותגמולים.במידה ואדם עזב את עבודתו לאחר העברת הפוליסה לידי העובד רשאי העובד לבחור בין האופציות השונות.
האפשרויות הן:להמשיך את הפוליסה באופן פרטי תוך התאמת התשלום החודשי והכסויים הבטיחותיים.יש לשמור על ערכי הביטוח במלואם למשך שנה אחת מתאריך העזיבה תמורת תשלום סיכון בלבד.העברת התשלום של הפוליסה למעביד חדש תוך שמירה מלאה על תנאי הפוליסה ובזמן עזיבת העבודה ולאחר שאנו מעבירים את הפוליסה לידי העובד רשאי העובד לבחור בין האופציות של פדיון הפוליסה בהתאם להוראות החוק.
ביטוח המנהלים צריך להיות מותאם לך אישית והוא מיועד לעובדים ולשכירים ,צריך להיות מותאם לך אישית לפי צרכיך ורצונותיך על מנת להבטיח את העתיד של חייך אשר חלמת עליו לך ולמשפחתך בצורה הטובה ביותר.חברתנו היא החברה המאפשרת לך מסגרת של ביטוח בתנאים הטובים ביותר ובמחירים נוחים אשר יתאימו את עצמם לך ולמשפחתך.

יצירת קשר
שם מלא:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
נושא:
תוכן: